WERKELIJK BESPAREN OP ENERGIE EN BRANDSTOF
EERLIJKE PRODUCTEN VOOR EERLIJKE PRIJZEN
Flash Intro
HOME
PRIJZEN
VACUUM RADIATOREN
PRIJZEN ZONNEBOILER
PRIJZEN ZONNEBOILER/WARMTEPOMP COMBINATIE
CONTACT
INDUCTIE VERWARMING

Inductie is het natuurkundig verschijnsel waarbij over een geleider een elektrische spanning wordt opgewekt wanneer de geleider zich bevindt in een veranderend magnetisch veld of wanneer een geleider beweegt in een magnetisch veld. Inductie is het belangrijkste principe waarop transformatoren en generatoren gebaseerd zijn.

Het woord inductie werd vroeger ook gebruikt voor de magnetische fluxdichtheid

In het algemeen wordt de ontdekking van inductie toegeschreven aan Michael Faraday, die in het jaar 1831 de werking van een elektromagneet („een stroom wekt een magneetveld op”) probeerde om te keren („een magneetveld wekt een stroom op”). Mogelijk is het werk van Michael Faraday gebaseerd op werk van Francesco Zantedeschi uit 1829. Ongeveer tussen1830[1] en 1832[2] deed de Amerikaan Joseph Henry een soortgelijke ontdekking maar publiceerde hierover pas veel later.

Formules

De inductiespanning U (in volt) is evenredig met de variatie in de sterkte van het magnetisch veld, de magnetische fluxΦ (in weber) gedurende een bepaalde tijd t (in seconde). N is het aantal windingen van de spoel.

U = -N * \frac{\mathrm{d}\mathit{\Phi}}{\mathrm{d}t}

Deze formule heet ook Wet van Lenz. Een speciaal geval is de volgende formule, die gebruikt wordt om met een magnetische stromingsmeter de stroomsnelheid van een elektrisch geleidende vloeistof of suspensie te meten.

De inductiespanning U op een bepaald moment is evenredig met de grootte van de magnetische fluxdichtheid B (in tesla), evenredig met de lengte van de geleider in het magnetische veld l (in meter) en evenredig met de snelheid v van de geleider ten opzichte van het magnetische veld.

U = - B  l  v\!

Zelfinductie  

Er treedt ook inductie op bij een geleidende component waarbij een verandering van stroom optreedt. Dat komt doordat om het component heen zich een veranderend magnetisch veld bevindt dat veroorzaakt wordt door die veranderende stroom zelf. Deze inductie uit zich als een spanning die de oorzaak van de verandering van de stroom tegenwerkt: men spreekt dan van een zelfinductie. In de elektrotechniek wordt een spoel gebruikt als een zelfinductie nodig is; een spoel bestaat uit meerdere windingen waardoor dezelfde stroom loopt en welke dezelfde magnetische flux omvatten. De zelfinductie van een spoel is evenredig met het kwadraat van het aantal windingen.

U = -L \frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t}

waarbij L de zelfinductie is (in henry), I de stroom en \tfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} staat voor de afgeleide naar de tijd.voordelen ten opzichte van cv-ketels op gas en olie etc.

geen onderhoud
geen brand en explosie gevaar
geen schadelijke uitstoot
geen schoorsteen of afvoer nodig
heeft geen aparte ruimte nodig
veel voordeliger en samen met onze vacuum radiatoren besparing van 50-70% 
duurzaam. gaat gemakkelijk 30 jaar mee zonder onderhoud en geen capaciteitsverlies met een constante opbrengst van 99%.
weinig geluid 32 Db
eenvoudige installatie 
directe ruimte verwarming


  
 

The principles of induction

The mode of induction heating is easily illustrated using an inductor with a magnetic field, which is changed together with the current strength change. The field is closed inside the coil and the intensity depends on the current strength and the number of coil turns.

Induction heating

When placing a metal object inside the coil there will arise eddy currents, which as a result of electric resistance of metal will cause heating of the surface. Heating effect increases with the field intensity increase and depends on the material properties and the size of the coil.

In the boiler there is used an induction coil, which in addition to consumption is also a generator, as its conductor is allocated in the variable magnetic field that causes generation of reactive power. During the process of recovery the active current, consumed from the network is very slight, and the reactive current closed in the loop is strong enough, which enables boilers  to use the extra power produced in the oscillating circuit and to reduce energy consumption.
BINNENKORT MEER INFORMATIE